Łokaj Maciej, Zasady postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia – znaczenie i praktyka

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor:

Zasady postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia – znaczenie i praktyka

Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie świadczeniodawcom oraz pacjentom, jako stronom postępowań administracyjnych toczonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawowych zasad ich prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Autor prezentuje najważniejsze w jego ocenie zasady ogólne, takie jak zasada obowiązku organów udzielania informacji faktycznej i prawnej, zasada przekonywania, zasada czynnego udziału strony w postępowaniu oraz zasada dwuinstancyjności. Na tym tle analizuje również projektowane przez ustawodawcę zmiany w regulacjach wskazanej ustawy. W dalszej kolejności zwraca uwagę na zagadnienie terminów załatwiania spraw administracyjnych, a także możliwych reakcji uczestniczących w postępowaniu świadczeniodawców i pacjentów na przypadki przekraczania przez organy wskazanych ustawowo terminów. Wszystkie powyższe rozważania autor stara się przenieść na grunt postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a zatem postępowania odwoławczego oraz postępowań z zakresu transgranicznej opieki zdrowotnej, wskazując na praktyczne znaczenie analizowanych zasad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX