Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, Zasadność ordynacji lekarskiej w świetle nowych ogólnych warunków umów od 1 stycznia 2016 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autorzy:

Zasadność ordynacji lekarskiej w świetle nowych ogólnych warunków umów od 1 stycznia 2016 r.

Niniejsza publikacja dotyczy tematyki zasadności ordynacji lekarskiej w świetle nowych przepisów regulujących ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. Autorzy publikacji przybliżają w niej między innymi definicję ordynacji lekarskiej, jej zasadność, przesłanki do nałożenia kary umownej zgodnie z § 31 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czy różnice pomiędzy obecnym i nowy brzmieniem wskazanego § 31 OWU obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX