Zarząd banku spółdzielczego – powołanie i kompetencje - OpenLEX

Wyrwińska Karolina, Zarząd banku spółdzielczego – powołanie i kompetencje

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zarząd banku spółdzielczego – powołanie i kompetencje

Prawo spółdzielcze reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem zarządu banku spółdzielczego. Zgodnie z nim zarząd spółdzielni kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Biorąc pod uwagę szczególny charakter funkcjonowania banków spółdzielczych, ustawodawca uznał, że wymagana jest dodatkowa regulacja prawna dotycząca m.in. trybu powoływania i odwoływania członków zarządu, liczby członków zarządu oraz zasad reprezentacji banku spółdzielczego. Powyższe zagadnienia uregulowane zostały przede wszystkim w Prawie bankowym, a także w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komentarz zawiera informacje dotyczące składu i procedur powoływania zarządu banku spółdzielczego, jego obowiązków oraz zasad reprezentacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX