Jackowski Szymon, Zapewnienie przez inwestora infrastruktury technicznej w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 sierpnia 2017 r.
Autor:

Zapewnienie przez inwestora infrastruktury technicznej w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków

Przedmiotem procesu inwestycyjnego może być stworzenie obiektu budowlanego, który, czy to już na etapie projektowania czy też późniejszym, jest lub ma być zaopatrzony w instalacje i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków. W tym zakresie przepisy prawa nakładają na inwestora szereg obowiązków. Również w przypadku, gdy inwestor ma zamiar podjąć działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków lub wykonuje prace na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego działalność, pod kątem procesu inwestycyjnego, poddana jest rygorom odpowiednich przepisów prawa, co zostanie omówione w komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX