Makowski Kamil, Założenia nowelizacji przepisów regulujących status prawny związków komunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Założenia nowelizacji przepisów regulujących status prawny związków komunalnych

W publikacji autor omawia przesłanki wydania nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która wprowadziła istotne zmiany w funkcjonowaniu związków komunalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX