Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2014 r.
Autor:

Założenia do projektu zmian przepisów dotyczących komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – znaczenie dla podmiotów leczniczych

Poniższy komentarz ma na celu przedstawienie planowanych przez ustawodawcę zmian w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw zdarzeń medycznych, jakie zostały przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opracowanie oparte zostało przede wszystkim na dokumencie założeń do projektu nowelizacji zawierającego propozycje Ministerstwa Zdrowia. Uwzględniono, także, najważniejsze sugestie dotyczące projektu, powstałe na etapie uzgodnieniowym i zawarte w pismach kierowanych przez inne podmioty i organy władzy publicznej do Ministra Zdrowia. Autor analizuje poszczególne zmiany pod kątem ich znaczenia dla uczestniczących w postępowaniach podmiotów leczniczych. Dokonuje ich oceny oraz wskazuje na ewentualne problemy, jakie mogą pojawić się w przypadku ich faktycznego wprowadzenia. Na obecnym etapie niemożliwe jest określenie precyzyjnej daty wejścia w życie planowanych zmian przepisów. Jak wynika z biuletynu informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w ramach prowadzonej procedury legislacyjnej, projekt jest już, zasadniczo, po uzgodnieniach zewnętrznych. Uwzględniając jednak inne projektowane zmiany wskazane w dokumencie założeń, dotyczące chociażby przedłużenia terminu, od którego obowiązkowe będzie posługiwanie się przez placówki medyczne wyłącznie dokumentacją elektroniczną, prawdopodobny wydaje się lipiec 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?