Makowski Michał, Zakres przedmiotowy instytucji zwrócenia uwagi na podstawie art. 139 ustawy Prawo o Prokuraturze - część II

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zakres przedmiotowy instytucji zwrócenia uwagi na podstawie art. 139 ustawy Prawo o Prokuraturze - część II

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest dalsza analiza instytucji zwrócenie uwagi za istotne uchybienie w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego. W opracowaniu dokonano szczegółowej analizy pojęcia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego, co wyznacza zakres przedmiotowy przewinienia służbowego stanowiącego przedmiot uwagi. Przybliżono kryteria oceny istotności uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego. Omówiono problem związku przyczyno-skutkowego pomiędzy stwierdzonym uchybieniem, a skutkiem w postaci przewlekłości postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nadzoru procesowego prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX