Zakończenie czynności w niezbędnym zakresie - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Zakończenie czynności w niezbędnym zakresie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakończenie czynności w niezbędnym zakresie

Jak wcześniej wspomniano czynności procesowe w ramach dochodzenia w niezbędnym zakresie mogą być wykonywane przez okres 5 dni. Po upływie tego czasu powinna zostać podjęta decyzja, co do formalnego wszczęcia postępowania, albo jego umorzenia. Oczywiście w praktyce samo postanowienie o wszczęciu bądź umorzeniu postępowania może zostać wydane później niż po 5 dniach od daty pierwszej czynności, albowiem trzeba uwzględnić czas niezbędny na obieg dokumentów, dekretację sprawy i inne czynności materialno-techniczne. Zresztą ustawa w żaden sposób nie wskazuje w jakim terminie należy wydać decyzję o wszczęciu/umorzeniu postępowania, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 308 § 3 k.p.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX