Rączka Magdalena, Zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor:

Zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej

Krótkie omówienie warunków pozwalających na przyznanie pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej. W komentarzu zasygnalizowano możliwość czasowego zwolnienia od spełnienia niektórych wymogów koniecznych do przyznania takiego statusu. Do tekstu dołączono wybór orzecznictwa oraz wytycznych Ministerstwa Finansów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX