Sitniewski Piotr Marek, Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego

Komentarz omawia jedno z najważniejszych ograniczeń, któremu podlegają radni – zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX