Zagadnienie wstępne - OpenLEX

Borszowski Paweł, Zagadnienie wstępne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zagadnienie wstępne

Komentarz stanowi omówienie instytucji zagadnienia wstępnego. Autor wskazuje na obligatoryjność zagadnienia wstępnego, jako przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego, charakteryzuje poszczególne elementy zagadnienia wstępnego oraz wezwanie strony do wystąpienia w wyznaczonym terminie do właściwego organu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Całość uzupełniona jest licznym orzecznictwem dotyczącym omawianej problematyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX