Rycak Magdalena, Zadaniowy czas pracy sędziów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 sierpnia 2013 r.
Autor:

Zadaniowy czas pracy sędziów

Komentarz szczegółowo omawia czas pracy sędziów, jaki obowiązuje od czasu wejścia w życie nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych, czyli od 2 kwietnia 2007 r. Biorąc pod uwagę kryterium systemu czasu pracy, sędziowie podzieleni zostali na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć sędziów funkcyjnych, których czas pracy wyznaczają godziny urzędowania sądu, a zatem sztywne rozkłady czasu pracy, nie mające nic wspólnego z zadaniowym czasem pracy. Do grupy drugiej należy zaliczyć wszystkich pozostałych sędziów, którzy nie pełnią żadnych funkcji w sądzie, których nadal obowiązuje system zadaniowy wynikający z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX