Zimna Tamara, Zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lipca 2016 r.
Autor:

Zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Niniejszy komentarz opisuje zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Omówiono obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń. opieki zdrowotnej, tworzenia i realizowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz organizowania świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach pomocy społecznej. Przedstawiono także uprawnienie właściwych organów do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX