Adamczak Bartłomiej, Zachowanie terminu do złożenia przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku za pośrednictwem operatora pocztowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autor:

Zachowanie terminu do złożenia przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku za pośrednictwem operatora pocztowego

W praktyce orzeczniczej samorządowych organów podatkowych nierzadko zauważyć można tendencję do utożsamiania daty wpływu do organu żądania stwierdzenia nadpłaty (wszczęcia postępowania podatkowego) z datą wystąpienia przez podatnika z takim żądaniem (złożeniem wniosku wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty). Zrównanie (utożsamienie) ze sobą wskazanych dat jest jednak nieprawidłowe i w przypadku opisanym w niniejszym komentarzu prowadzić może do nieuzasadnionego ograniczenia podatnikom ich prawa z uwagi na upływ terminu do złożenia takiego wniosku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX