Zachowanie funkcjonariusza publicznego negatywnie wpływające na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - OpenLEX

Olszewska-Stompel Justyna, Zachowanie funkcjonariusza publicznego negatywnie wpływające na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Zachowanie funkcjonariusza publicznego negatywnie wpływające na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarz odnosi się do prawnokarnych kwestii związanych z odpowiedzialnością osób występujących po stronie zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących funkcjonariuszami publicznymi lub osób pełniących funkcje publiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX