Karkowska Dorota, Zabieg przerwania ciąży - przepisy prawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 maja 2017 r.
Autor:

Zabieg przerwania ciąży - przepisy prawne

Komentarz dotyczy przepisów prawnych regulujących zasady przeprowadzania zabiegu przerwania ciąży. Omówiono wskazania lekarskie do przerwania ciąży oraz zasady ustalania tychże wskazań. Przedstawiono także wymogi, jakie musi spełniać lekarz, aby mógł być uprawniony do przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access