Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 listopada 2013 r.
Autor:

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w czasie kontroli skarbowej

Przepisy ustawy o kontroli skarbowej nie regulują kwestii zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, zatem w związku z generalnym odesłaniem – w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej.

W trakcie postępowania kontrolnego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego można dokonać zarówno po upływie terminu płatności, a przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, jak również przed powstaniem zobowiązania podatkowego - ale tylko w przypadku, gdy zobowiązanie takie powstaje w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?