Lewandowski Tomasz, Wznowienie postępowania administracyjnego - zagadnienia procesowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Wznowienie postępowania administracyjnego - zagadnienia procesowe

Komentarz omawia zagadnienia procesowe związane ze wznowieniem postępowania administracyjnego. Na podstawie stanowiska literatury przedmiotu i orzecznictwa sądów administracyjnych przedstawiono dyrektywy, jakimi powinny kierować się organy jednostek samorządu terytorialnego prowadzące postępowanie w tym trybie nadzwyczajnym. Ukazano najczęstsze błędy administracji i wskazano, jak ich w przyszłości uniknąć.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX