Sieńko Agnieszka, Wzajemne stosunki między lekarzami w kontekście powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - spory kompetencyjne między świadczeniodawcami ambulatoryjnymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 czerwca 2014 r.
Autor:

Wzajemne stosunki między lekarzami w kontekście powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - spory kompetencyjne między świadczeniodawcami ambulatoryjnymi

Przedmiotem opracowania są powinności i kompetencje lekarzy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nierzadkimi są przypadki występowania sporów między świadczeniodawcami o to, kto powinien wykonać konkretne badanie, do kogo należy powinność fizycznego wydawania orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, kto powinien przygotować pacjenta do hospitalizacji, itp. Na tym tle dochodzi do rozbieżności stanowisk między poszczególnymi świadczeniodawcami. Tłem owych odmienności interpretacyjnych SA – jak nietrudno się domyślać – są pieniądze. Tych w systemie brak i lekarz jest ograniczony w swoich decyzjach, a nawet planach diagnostycznych. Niemniej jednak lekarze winni wzajemnie szanować swoją pracę i specjalność. Autorka odsyła do komentarza poruszającego problematykę wzajemnych kontaktów między lekarzami w świetle KEL oraz ustaw. Niniejsze opracowanie ukazuje problem stosunków nie tyle między lekarzami, ile między świadczeniodawcami, tj. podmiotami związanymi umowami z płatnikiem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX