Wyznaczenie innego sądu - OpenLEX

Ulanowska Mirosława, Wyznaczenie innego sądu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyznaczenie innego sądu

Ustawa z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c., pomimo iż zawiera dosyć kazuistyczne przesłanki ustalenia właściwości rzeczowej i miejscowej konkretnego sądu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, posiada również normy o charakterze ustrojowym pozwalające na wskazanie (określenie) sądu właściwego w danej sprawie w przypadku, gdy ustalenie sądu właściwego na zasadach ogólnych okazało się niemożliwe. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie charakteru tej instytucji oraz jej wpływu na czynności sędziego przy rozpoznawaniu danej sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX