Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu. Zagadnienia ogólne - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu. Zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu. Zagadnienia ogólne

Outsourcing jest stosunkowo często wykorzystywany w działalności prowadzonej przez banki. Ponieważ banki są podmiotami zaufania publicznego, wszelkie działania mające za przedmiot tzw. outsourcingowanie pewnych czynności podlegają szczególnym regułom. Przepisy dotyczące tzw. outsourcingu bankowego zamieszczone zostały w ustawie z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – dalej pr. bank. Problematyka ta stała się także przedmiotem zainteresowania prawodawcy unijnego. W dniu 25.02.2019 r. swoje stanowisko przedstawił Europejski Urząd Nadzoru Bankowego poprzez publikację finalnego projektu wytycznych w sprawie outsourcingu. Wytyczne te nie pozostają bez znaczenia dla polskich regulacji z zakresu outsourcingu i praktyki jego stosowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX