Skorupa Przemysław, Wystawianie faktur VAT przez nabywców towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor:

Wystawianie faktur VAT przez nabywców towarów i usług

Przepisy wspólnotowe, jak również przepisy wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług, przewidują, iż zasadniczo podmiotem zobowiązanym do wystawienia faktury jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługę. W pewnych przypadkach możliwe jest jednak przerzucenie obowiązku wystawienia faktury na nabywcę towarów lub usług. Możliwość taka może nieść za sobą wymierne korzyści dla podatników, zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Polskie przepisy wprowadzają jednak szereg wymogów o charakterze formalnym, które powodują, iż instytucja ta nie rozpowszechniła się zbytnio w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX