Bartosiewicz Adam, Wyroby tytoniowe a podatek akcyzowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Wyroby tytoniowe a podatek akcyzowy

Tradycyjnym przedmiotem opodatkowania akcyzą są różnego rodzaju używki. W ten sposób fiskus z jednej strony „zarabia” na uzależnieniach podatników, zaś z drugiej strony próbuje kompensować wydatki jakie wiązać się mogą z leczeniem chorób spowodowanych szkodliwym wpływem tych używek. Jedną z używek podlegających opodatkowaniu akcyzą jest tytoń i różnego rodzaju wyroby tytoniowe, zaś od 1 stycznia 2013 r. - także susz tytoniowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX