Krywan Tomasz, Wyroby akcyzowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Wyroby akcyzowe

Obecny katalog wyrobów akcyzowych jest znacznie węższy od obowiązującego do końca lutego 2009 r. Wyrobami akcyzowymi nie są już m.in. kosmetyki, skóry czy broń. Konsekwencją ograniczenia katalogu wyrobów akcyzowych była również rezygnacja z wyodrębnienia spośród wyrobów akcyzowych grupy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi były paliwa silnikowe, oleje opałowe, gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe). W niniejszym komentarzu autor charakteryzuje wyroby akcyzowe w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX