Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wynagrodzenie płatnika i inkasenta

Komentarz stanowi omówienie zasad wynagradzania płatników i inkasentów. Autor wskazuje na zakres wynagrodzenia płatników i inkasentów, które podlega ograniczeniom, wysokość wynagrodzenia i sposób jego obliczania, zasady wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego oraz tryb postępowania w przypadku pobrania przez płatnika lub inkasenta wynagrodzenia nienależnego lub w wysokości wyższej od należnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?