Handzlik Marta, Wynagradzanie sędziów i prokuratorów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 marca 2016 r.
Autor:

Wynagradzanie sędziów i prokuratorów

W zakresie uprawnień płacowych sędziowie i prokuratorzy otrzymują podobne świadczenia. Komentarz opisuje zasady wynagradzania sędziów sądów powszechnych i prokuratorów równorzędnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, uwzględniając m.in. stawki wynagrodzenia zasadniczego, dodatki stażowy i funkcyjny, nagrody jubileuszowe w przypadku sędziów a także skutki płacowe delegacji krajowej i zagranicznej prokuratorów. Omówiono ponadto świadczenia chorobowe i wypadkowe dla prokuratorów i sędziów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX