Siwek Marek, Wymogi wniosku oraz przesłanki postępowania z wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wymogi wniosku oraz przesłanki postępowania z wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających

Niniejsze opracowanie poświęcone jest dwóm zagadnieniom z zakresu postępowania w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (art. 324 k.p.k.), a mianowicie wymogom procesowym, jakie winien spełniać taki wniosek, jak również formalnym i materialnym przesłankom orzekania w przedmiocie wniosku. Komentarz przedstawia wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowania środków zabezpieczających do aktu oskarżenia w kontekście aktu oskarżenia oraz wskazuje na tryb jego ewentualnego uzupełniania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX