Matusiakiewicz Łukasz, Krywan Tomasz, Wymiar sprawiedliwości jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wymiar sprawiedliwości jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych

Organy wymiaru sprawiedliwości, jak i inne organy uczestniczące w postępowaniach sądowych (np. prokuratura) nierzadko powierzają – z przyczyn wskazanych w konkretnych przepisach – różne czynności osobom fizycznym, stając się płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z osiąganymi przez te osoby przychodami. Wymienić tu można przykładowo biegłych, tłumaczy, kuratorów, mediatorów. Nadto kontrowersje nadal budzi zagadnienie kwalifikacji przychodów z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu przez profesjonalnych pełnomocników. Z kolei innym interesującym zagadnieniem jest sytuacja, kiedy to sam sąd występuje w roli wypłacającego odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX