Kościuk Agata, Wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Komentarz omawia najnowsze wymagania dla prowadzenia procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym dotyczące instalacji, w których proces MBP może być prowadzony, oraz odpadów powstających w tym procesie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia z 17 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Komentarz jest adresowany do podmiotów odpowiedzialnych za instalacje prowadzące proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz organów wydających (zmieniających) decyzje dla takich instalacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX