Ćwiek Witold, Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Niniejszy komentarz skierowany jest przede wszystkim do organów gmin, które są zobowiązane do organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - rady gminy oraz podmiotów zainteresowanych wyłapywaniem zwierząt bezdomnych - podmiotów prowadzących schronisko lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Omawia kwestie zapewnienia opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt. W artykule można znaleźć orzecznictwo sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze organów administracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX