Miklaszewska Katarzyna, Wyłączenie organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Wyłączenie organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarz omawia zasady wyłączenia organu administracji publicznej od rozpoznania sprawy administracyjnej, w tym także kwestie proceduralne dotyczące tego zagadnienia. W komentarzu przedstawiono również zarys orzecznictwa sądowego co do ukształtowania uprawnień organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących interesu prawnego tej jednostki samorządowej jako osoby prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX