Krywan Tomasz, Wyłączenia podmiotowe z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyłączenia podmiotowe z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Nie wszystkie osoby fizyczne mogą korzystać z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niniejszy komentarz stanowi omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących wyłączeń podmiotowych z powyższego podatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX