Woźniak Maciej, Wykorzystanie wyciągu ze spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym jako tytułu wykonawczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wykorzystanie wyciągu ze spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym jako tytułu wykonawczego

Postępowanie restrukturyzacyjne, obok swoich zasadniczych funkcji, w niektórych sytuacjach ułatwia wierzycielom drogę do przymusowego zaspokojenia roszczeń na drodze egzekucyjnej. Zbiorcze ujęcie podmiotów i należnych od dłużnika kwot ułatwia skierowanie ich – w razie potrzeby – do egzekucji. Pozwala na to wyciąg ze spisu wierzytelności, któremu w określonych przypadkach można nadać klauzulę wykonalności, wydając wierzycielowi tytuł wykonawczy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX