Drelich Izabela, Wykorzystanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 marca 2015 r.
Autor:

Wykorzystanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Artykuł poświęcony jest działaniom związanym z odzyskiem odpadów do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk, z procesem technicznego zamknięcia składowiska odpadów oraz z biologiczną rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów lub jego części. Dla każdego z tych działań w artykule wskazano rodzaje odpadów, które mogą być w nim wykorzystane oraz warunki przeprowadzenia tego procesu.

Komentarz skierowany jest do podmiotów zajmujących się rekultywacją terenów niekorzystnie przekształconych oraz technicznym zamykaniem i biologiczną rekultywacją składowisk odpadów, a także do podmiotów posiadających takie obiekty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX