Jankowski Adolf, Wykonywanie map do celów projektowych - wybrane aspekty formalnoprawne i praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 kwietnia 2012 r.
Autor:

Wykonywanie map do celów projektowych - wybrane aspekty formalnoprawne i praktyczne

Prawidłowe zorganizowanie procesu budowy wymaga przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, opracowania projektu budowlanego oraz, stosownie do potrzeb, innych projektów. Obowiązek ten nakłada na inwestora art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Minister Infrastruktury, rozporządzeniem z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, określił m.in. sposób kompletowania projektu budowlanego. Są to podstawowe akty prawne regulujące tę tematykę, na których również koncentruje się autor w niniejszym opracowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX