Mudrecki Artur, Krywan Tomasz, Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

Komentarz stanowi analizę przepisów dotyczących instytucji wygaśnięcia zobowiązań podatkowych zawartej w rozdziale 7 działu III Ordynacji podatkowej, tj. art. 59-66. Po dokonaniu podziału sposobów wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, autor omawia niektóre formy wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, ilustrując rozważania bogatym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX