Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 marca 2019 r.
Autor:

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

Komentarz stanowi analizę przepisów dotyczących instytucji wygaśnięcia zobowiązań podatkowych zawartej w rozdziale 7 działu III Ordynacji podatkowej, tj. art. 59-66. Po dokonaniu podziału sposobów wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, autor omawia niektóre formy wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, ilustrując rozważania bogatym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?