Ziółkowski Paweł, Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z działalnością związków zawodowych jako koszty uzyskania przychodu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z działalnością związków zawodowych jako koszty uzyskania przychodu

Istnienie związków zawodowych w zakładzie pracy wiąże się dla pracodawcy z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów. Rodzi się pytanie, czy koszty te będą pomniejszać przychody przed opodatkowaniem, a więc czy pracodawca będzie mógł uwzględniać je przed naliczeniem podatku. Poniższy komentarz stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX