Różycki Karol, Wszczęcie postępowania podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wszczęcie postępowania podatkowego

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wszczęcia postępowania podatkowego. Autor omawia w nim sposoby wszczęcia postępowania (na żądanie strony lub z urzędu), formę postanowienia dla wszczęcia postępowania z urzędu, daty wszczęcia obydwu rodzajów postępowań, możliwość rozszerzania zakresu żądania strony, zasady wnoszenia podań oraz tryb postępowania w przypadku ich braków formalnych, a także zasady przekazania podania według właściwości i rozpatrywania podań dotyczących kilku spraw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX