Grykowski Bartosz, Współodpowiedzialność domu maklerskiego za oferowane produkty inwestycyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Współodpowiedzialność domu maklerskiego za oferowane produkty inwestycyjne

Odpowiedzialność domu maklerskiego oferującego obligacje przez spółkę oraz przygotowującego dokumenty związane z emisją nie jest kwestią jednoznaczną ani oczywistą. Tym istotniejszy jest więc szereg wydanych przez Sąd Najwyższy w przeciągu ostatnich dwóch lat wyroków dotyczących obligacji spółki działającej w branży biopaliw. Orzeczenia te, zwłaszcza dwa, na których będzie się koncentrować ten komentarz (wyrok z 15.06.2022 r., II CSKP 37/22, BOSN, oraz wyrok z 23.06.2022 r., II CSKP 85/22, BOSN), w swoich uzasadnieniach zawierają dogłębną analizę potencjalnych podstaw odpowiedzialności takiego domu maklerskiego. Co więcej, zapadłe w nich rozstrzygnięcia istotnie się między sobą różnią, pomimo niemal identycznego stanu faktycznego, jak też podobnych zapatrywań prawnych wyrażonych przez oba składy Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX