Skorupa Przemysław, Współczynnik sprzedaży. Odliczenie częściowe podatku naliczonego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor:

Współczynnik sprzedaży. Odliczenie częściowe podatku naliczonego

Zasady rozliczania podatku naliczonego w przypadku wykonywania czynności zarówno dających prawo do odliczenia, jak i czynności niedających takiego prawa uległy daleko idącym zmianom od 1 maja 2004 r. Zmiany te z jednej strony zbliżają to rozliczenie do bardziej realnego, z drugiej jednak strony powodują wiele obowiązków o charakterze administracyjnym dla podatników. Wiele przepisów budzi również bardzo poważne wątpliwości praktyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX