Zimna Tamara, Wolontariat w podmiotach leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 czerwca 2015 r.
Autor:

Wolontariat w podmiotach leczniczych

Komentarz omawia problematykę odbywania wolontariatu w podmiotach leczniczych. Opisano podmiot leczniczy jako podmiot uprawniony do korzystania z wolontariatu, zasady zawierania przez ten podmiot porozumienia z wolontariuszem oraz obowiązki podmiotu leczniczego korzystającego z wolontariatu i uprawnienia wolontariuszy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX