Brzezińska Alicja, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 września 2014 r.
Autor:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Publikacja poświęcona jest omówieniu zasad funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, w tym zakresu ich działania, kompetencji rad nadzorczych oraz zarządu funduszu.

W komentarzu autorka przywołuje orzecznictwo sądów administracyjnych, uściślających i definiujących pojęcie „samorządowej osoby prawnej” oraz odnoszące się do ich tworzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX