Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym - OpenLEX

Wyrwiński Michał, Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 maja 2012 r.
Autor:

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym

Komentarz zawiera informacje i wymogi jakie musi spełniać wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym. Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym jest dokonywane z reguły na wniosek. Wniosek może być złożony jednocześnie z pozwem, przed wszczęciem postępowania a nawet po uzyskaniu przez uprawnionego tytuły wykonawczego. Właściwy do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wnioski o udzielenie zabezpieczenia zgłoszone w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której postępowanie się toczy, z wyjątkiem wypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. W takim wypadku o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego Sądem właściwym do zabezpieczenia powództwa w sprawie toczącej się przed sądem zagranicznym jest sąd, przed którym powództwo mogło być wytoczone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX