Rogoń Dominika, Wkłady członkowskie i oszczędności w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - status prawny, ochrona

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wkłady członkowskie i oszczędności w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - status prawny, ochrona

Niniejsza publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z wkładami członkowskimi w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Zostały w niej przedstawione informacje ogólne, takie jak charakter i status prawny, oraz kwestie bardziej szczegółowe. Autorka opisała, jaka może być wysokość wkładów członkowskich i ich oprocentowanie, a także uprawnienie kasy do dokonania potrącenia z wkładu członkowskiego i oszczędności. Ponadto omówione zostały zagadnienia zwolnienia oszczędności członka kasy od zajęcia egzekucyjnego i wypłaty z wkładu i oszczędności po śmierci członka kasy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX