Słodka Katarzyna, Ważność i prawidłowość deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 grudnia 2012 r.
Autor:

Ważność i prawidłowość deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Komentarz omawia ważność i prawidłowość deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście różnorodności form dokumentów, ich zawartości oraz okresu ważności na przestrzeni lat 1998–2004. W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania prawne wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w latach 1999–2004. Opisano także przesłanki oceny błędów zawartych w deklaracjach, jak również kwestię zachowania prawa do deklaracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX