Szybkie Andrzej, Warunki nabycia prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Warunki nabycia prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do świadczeń uzależnione jest od uprzedniego podlegania ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu i rentowym) w ramach powszechnego systemu administrowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Świadczenia emerytalne i rentowe przysługują osobom ubezpieczonym, jednakże pojęcie „ubezpieczonego” rozumiane jest szeroko, jako osobę, która podlegała ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym) kiedykolwiek w swojej karierze zawodowej. W celu nabycia prawa do emerytury lub renty nie trzeba zatem podlegać ubezpieczeniom w chwili ubiegania się o świadczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX