Kohutek Konrad, Kozłowski Marcin, Utrzymanie w mocy umowy leasingu mimo ogłoszenia upadłości leasingobiorcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Utrzymanie w mocy umowy leasingu mimo ogłoszenia upadłości leasingobiorcy

Komentarz przedstawia zagadnienie umowy leasingu w zestawieniu z ogłoszeniem upadłości leasingobiorcy. Umowa leasingu może pozostać w mocy mimo ogłoszenia upadłości leasingobiorcy, o ile syndyk nie skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy leasingu zgodnie z prawem upadłościowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX