Brzezińska Alicja, Utrzymanie czystości i porządku w gminach – zmiany systemowe cz. II

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 marca 2015 r.
Autor:

Utrzymanie czystości i porządku w gminach – zmiany systemowe cz. II

Komentarz poświęcony jest omówieniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zagadnienia poruszane w publikacji dotyczą obowiązków sprawozdawczych, kontroli ich wykonania oraz sankcji za uchylanie się od wymagań nałożonych przepisami na gminy i przedsiębiorców.

Komentarz adresowany jest do organów administracji oraz przedsiębiorców uczestniczących w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX