Góra Tomasz, Utrwalanie przebiegu czynności egzekucyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Utrwalanie przebiegu czynności egzekucyjnych

Komornik sądowy na podstawie art. 8091 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – został zobowiązany do utrwalania określonej kategorii czynności za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Jest to stosunkowo nowy obowiązek nałożony na komornika sądowego jako organ egzekucyjny. Obowiązek ten dotyczy jedynie czynności egzekucyjnych dokonywanych poza kancelarią komorniczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX