Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – regulacje i ich skutki dla podmiotów leczniczych - OpenLEX

Łokaj Maciej, Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – regulacje i ich skutki dla podmiotów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 października 2016 r.
Autor:

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – regulacje i ich skutki dla podmiotów leczniczych

Niniejszy komentarz obejmuje rozważania dotyczące wpływu uregulowań zawartych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia na działalność podmiotów leczniczych. Autor przedstawia ogólne założenia ustawowe dotyczące systemu informacji, prezentując jego cel oraz elementy składowe. Omawia również skutki, jakie ustawa wywołuje dla podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają na nie wskazane przepisy, a także zwraca uwagę na praktyczne wątpliwości, jakie mogą pojawić się po stronie placówek medycznych w związku z ich realizacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX